Worden alle rechters door de HRJ “benoemd"?

De HRJ komt niet tussenbeide bij toewijzing van bijzondere of adjunct-mandaten. Dat blijft een bevoegdheid van de betrokken gerechtelijke instanties en de koning. Enige uitzondering: de federale magistraten worden wél voorgedragen door de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie (VBAC).