Wie voert een bijzonder onderzoek uit?

In principe moet de VAOC het bijzonder onderzoek overlaten aan de bevoegde korpschef of hiërarchische meerdere.

De VAOC kan echter beslissen het onderzoek zelf te doen, tenminste als tweederde van haar leden daarmee akkoord gaat, wanneer de minister van Justitie dit bij zijn verzoek heeft gevraagd of wanneer het gelet op het onderwerp van het onderzoek niet raadzaam is het onderzoek op te dragen aan de bevoegde korpschef of hiërarchische meerdere. Hetzelfde geldt wanneer het onderzoek door deze laatsten niet naar behoren is of wordt gevoerd.

In dat geval wordt het onderzoek altijd geleid door een VAOC-lid dat magistraat is.