Wie kan bij de Hoge Raad voor de Justitie klacht neerleggen?

Iedereen kan bij de Hoge Raad klacht neerleggen op voorwaarde dat hij of zij hierbij een persoonlijk belang heeft. Indien u klacht indient, moet u dus zelf betrokken partij zijn.

Zo kan een grootouder geen klacht indienen in naam van zijn zoon of dochter, die naar aanleiding van een procedure voor de jeugdrechtbank zijn/haar kind niet kan zien. Maar de Hoge Raad kan dezelfde klacht wel behandelen wanneer de zoon of dochter de klacht mee ondertekend heeft. Ook kan een advocaat in naam van zijn cliënt klacht neerleggen.