Wie behandelt mijn klacht?

De klachtenbehandeling gebeurt per taalcommissie. Klachten over de werking van de rechterlijke orde van de Nederlandse taalrol worden toebedeeld aan de Nederlandstalige klachtencommissie (AOC). Klachten over de werking van de rechterlijke orde van de Franse en de Duitse taalrol worden toebedeeld aan de Franstalige klachtencommissie (CAE). Klachten die zowel de Nederlandse als de Franse taalrol aangaan worden voorgelegd aan de verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC), die de zaak zelf behandelt of ze toebedeelt aan de AOC of CAE.