Welke beperkingen heeft het onderzoek?

Het is belangrijk te benadrukken dat de hierna vermelde moeilijkheden zich bij iedere vorm van extern onderzoek naar de werking van de rechterlijke organisatie zouden kunnen voordoen, ongeacht het orgaan door wie het bijzonder onderzoek wordt gevoerd.

Zo, in het kader van een bijzonder onderzoek:

1) beschikt de HRJ noch over tuchtrechtelijke noch over strafrechtelijke bevoegdheden

Nochtans, wanneer de conclusies van het bijzonder onderzoek aanleiding zouden moeten geven tot het openen van een tuchtrechtelijk dossier, zou de HRJ over de wettelijke middelen moeten beschikken om het bevoegde orgaan te vatten met het oog op het opstarten van een tuchtrechtelijke procedure.

2) heeft de HRJ geen toegang tot de lopende gerechtelijke dossiers

Nochtans, om structurele of persoonlijke disfunctieproblemen vast te stellen en aanbevelingen te formuleren, zou de HRJ tijdig moeten kunnen tussenkomen, zelfs tijdens een lopende gerechtelijke procedure.

De mogelijke invloed van het onderzoek in een lopend dossier op de samenhangende en, in het bijzonder, tuchtrechtelijke procedures moet systematisch onderzocht worden.

3) kan de HRJ de leden van de rechterlijke orde enkel horen ten informatieve titel

Nochtans zou de HRJ elk persoon moeten kunnen horen, al dan niet lid van de rechterlijke orde, zodat hij een onderzoek kan voeren aan de hand van alle nuttige gegevens.