Wat kan er gebeuren met de resultaten van zo’n onderzoek?

Elk bijzonder onderzoek wordt afgesloten met een verslag, dat door tweederde van de leden van de VAOC en vervolgens door de Algemene Vergadering van de Hoge Raad moet worden goedgekeurd. Bij wijze van conclusie kunnen de nodige aanbevelingen aan de bevoegde overheden worden geformuleerd.

Het onderzoeksverslag kan aanbevelingen en/of beleidsvoorstellen bevatten. Maatregelen echt afdwingen kan de VAOC evenwel niet; wel kan ze de bevoegde tuchtoverheid op de hoogte brengen van een gebrek aan medewerking. Die tuchtoverheid blijft vrij in haar conclusie, maar moet de Hoge Raad in ieder geval melden welk gevolg ze aan de aangifte gaf.

De bevoegde tuchtoverheden kunnen bijvoorbeeld, op basis van de informatie in het verslag, een tuchtonderzoek instellen.