Wat gebeurt er als uw klacht ongegrond is?

Een ongegronde klacht wordt niet verder behandeld. U wordt hiervan op de hoogte gebracht, met opgave van de reden.