Wat gebeurt er als uw klacht gegrond is?

Is uw klacht gegrond, dan kan de Hoge Raad een oplossing voorstellen aan de bevoegde rechtsinstanties, een aanbeveling formuleren om de werking van justitie te verbeteren, een bijzonder onderzoek laten instellen of een audit laten opstarten.