Wat gebeurt er als u klacht ingediend hebt?

Om een 'geldige' klacht in te dienen, moet u ervoor zorgen dat de Hoge Raad over alle nodige informatie beschikt. Pas dan is uw klacht ontvankelijk, zoals dat heet. Zijn de feiten niet gedateerd? Ontbreken uw handtekening of identiteitsgegevens? Dan wordt uw klacht als niet-ontvankelijk beschouwd.

Valt uw klacht buiten de bevoegdheid van de Hoge Raad? Dan wordt u doorverwezen naar de bevoegde instantie.

Gaat het om een klacht waarbij de Hoge Raad volgens de wet mag optreden, dan wordt uw klacht daadwerkelijk behandeld.

Concreet betekent dit dat er bijkomende uitleg en verduidelijking gevraagd wordt, dat standpunten vergeleken worden. Kortom, de Hoge Raad zal het mogelijke doen om te kunnen oordelen of uw klacht gegrond is of niet.