Wanneer wordt de kandidaat opgeroepen door de commissie?

Nadat de benoemings- en aanwijzingscommissie de definitieve planning voor het horen van de kandidaten heeft opgesteld, worden de kandidaten enkele dagen voor de vastgelegde datum (ongeveer een week) opgeroepen langs elektronische weg.

De Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie houdt haar hoorzittingen meestal op dinsdagnamiddag en de Franstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie meestal op vrijdagnamiddag. De Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie heeft geen vaste dag voor hoorzittingen.