Waartoe dient een hoorzitting van kandidaten?

Een hoorzitting kan de kandidaat toelaten om zijn gemotiveerdheid voor een plaats uit te drukken of bijkomende inlichtingen te verschaffen over de schriftelijke adviezen die over hem zijn uitgebracht.

De leden van de Benoemingscommissie kunnen de kandidaat ook verduidelijking vragen bij gegevens uit het benoemingsdossier.

Er wordt de kandidaten aangeraden om tijdens de hoorzitting te vermelden of zij kandidaat zijn voor andere vacante plaatsen, en of zij een bepaalde voorkeur hebben voor één van die verschillende geambieerde plaatsen.

Voor een kandidaat-korpschef is de (verplichte) hoorzitting de gelegenheid om punten uit zijn beleidsplan toe te lichten.