Over welke onderzoeksmiddelen beschikt de HRJ?

De VAOC beschikt hierbij over enkele beperkte onderzoeksbevoegdheden: betrokkenen horen (waarbij de magistraten zich desgewenst niet aan hun beroepsgeheim hoeven te houden), ter plaatse gaan (maar zonder dat de VAOC een echte huiszoekingsbevoegdheid heeft), en gerechtelijke dossiers raadplegen (op voorwaarde dat deze volledig afgesloten zijn).