Op welke criteria worden kandidaten voor een benoeming beoordeeld?

De kandidaten worden voorgedragen op basis van criteria die betrekking hebben op hun bekwaamheid en geschiktheid.