Met welke klachten kunt u niet terecht bij de HRJ?

Er zijn evenwel een aantal klachten waarmee de Hoge Raad u volgens de wet niet kan helpen:

  • Klachten die thuishoren onder de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden (vb.: ik vind dat mijn advocaat mij niet goed verdedigd heeft; een politieagent heeft zich misdragen tegenover mij,…);

  • Klachten over de inhoud van een rechterlijke beslissing;

  • Klachten die door een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel behandeld kunnen worden;
  • Klachten die reeds behandeld zijn en geen nieuwe elementen bevatten;
  • Klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Enkele voorbeelden van klachten waarbij de HRJ u niet kan helpen:

  • Ik ben niet tevreden met de beslissing van de rechter;
  • Ik ben slachtoffer van een misdrijf geweest, en wil klacht neerleggen;
  • Er wordt beslag gelegd op mijn goederen.

Voor dergelijke klachten bestaan er wel andere oplossingen. Zo kunt u bijvoorbeeld hoger beroep aantekenen, een advocaat, notaris of schuldbemiddelaar raadplegen, gratis rechtsbijstand vragen, een klacht indienen bij de politie en dergelijke meer.