Kan ik contact opnemen met de commissie?

De klachtenprocedure bij de Hoge Raad is een schriftelijke procedure. Om uw dossier te behandelen, heeft de Hoge Raad wettelijk een per post verstuurde brief van u nodig, met daarin naast persoonsgegevens ook andere minimale informatie.

De wetgever laat de HRJ niet toe om mondelinge klachten of klachten via de telefoon of per e-mail te ontvangen. Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden.

U hoeft zich dus niet op de zetel van de Raad aan te melden. Indien de Commissie die uw klacht onderzoekt, het nodig acht, zal ze zeker contact met u opnemen om al de nodige toelichtingen te vragen, en zal ze u, in voorkomend geval, uitnodigen om uw klacht mondeling te verduidelijken.

Niettemin kunt u via het algemeen telefoonnummer van de Hoge Raad informatie vragen over onze klachtenprocedure. Zodra de Hoge Raad een dossier heeft geopend naar aanleiding van uw kracht, wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en krijgt u het telefoonnummer en e-mailadres van onze secretariaatsmedewerker die uw dossier beheert.