Hoe weet ik of ik voorgedragen ben?

Alle kandidaten en de korpschefs worden zo spoedig mogelijk langs elektronische weg op de hoogte gebracht van de beslissing die de benoemings- en aanwijzingscommissie genomen heeft.

De namen van de voorgedragen kandidaten worden uiterlijk de dag na de beslissing op de website van de Hoge Raad geplaatst (vóór 12 uur).

De kandidaten worden verzocht hierover geen contact op te nemen met de leden van de Benoemings- en aanwijzingscommissie of met het secretariaat van de commissie.