Hoe dient u een klacht in?

Een klacht indienen doet u schriftelijk. Denk eraan dat uw verhaal gedateerd en ondertekend moet zijn. Vergeet ook niet uw volledige naam en adres te vermelden. Pas als die voorwaarden vervuld zijn, is uw klacht ontvankelijk.

Formuleer uw klacht in uw eigen woorden. Bedenk daarbij: hoe duidelijker uw verhaal, hoe sneller en effici├źnter uw klacht behandeld kan worden. Belangrijk bij uw verslag zijn:

  • de datum van de feiten;
  • de plaats of het rechtscollege (de rechtbank, de kamer van de rechtbank, de dienst, de stad of gemeente);
  • de identiteit van diegene over wie u klaagt.

U kunt geen klacht indienen per e-mail! Hoewel de Hoge Raad over een e-mailadres beschikt, is het niet mogelijk om via mail een klacht neer te leggen.