Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage : Wat houdt het examenprogramma in?

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. De beide onderdelen zijn eliminerend.

De kandidaten kunnen tevens worden onderworpen aan psychologische proeven.