Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage : Wanneer inschrijven?

Vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad beschikken de kandidaten over een termijn van één maand om hun kandidatuur in te dienen.

Opgelet: de kandidaten die vijf keer niet geslaagd zijn voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage worden uitgesloten van elke latere deelname aan dat examen (art. 259bis-9, § 1/1, Ger.W.).