Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage : U bent geslaagd?

Wie slaagt voor het vergelijkend toelatingsexamen kan uiterlijk vier jaar na het afsluiten van het examen in dienst treden als gerechtelijk stagiair. Bij de benoeming, de aanwijzing in een rechtsgebied van een hof van beroep en de dienstaanwijzing van de gerechtelijke stagiairs wordt rekening gehouden met de voorrang volgens de rangschikking der laureaten.

Onder de geslaagden van verschillende vergelijkende toelatingsexamens tot de gerechtelijke stage wordt voorrang verleend aan degenen van wie de naam voorkomt op de lijst met de recentste datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De datum van indiensttreding voor de gunstig gerangschikte kandidaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is telkens vastgesteld op 1 oktober.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de FOD Justitie.

Indien de stage met vrucht wordt voltooid, verkrijgt de stagiair een getuigschrift en kan hij kandideren voor vacante plaatsen binnen de magistratuur (substituut of rechter).