Het mondelinge evaluatie-examen : Wat is het?

De zogenaamde “derde toegangsweg” staat enkel open voor kandidaten met ten minste 20 jaar juridische beroepservaring. Opgelet: Wij willen uw aandacht erop vestigen dat slechts een beperkt aantal personen via deze weg tot de magistratuur kan toetreden. Rekening houdend met de op heden geldende quota en overeenkomstig de artikelen 187ter, 191ter en 194ter van het gerechtelijk wetboek zullen de laureaten voor dit examen in een groot aantal rechtsgebieden niet kunnen benoemd worden tot het ambt van vrederechter of van rechter in de politierechtbank.