Het mondelinge evaluatie-examen : Wanneer inschrijven?

Het mondelinge evaluatie-examen wordt elk semester georganiseerd. De kandidaturen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. De inschrijvingsperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december. U neemt telkens deel aan het examen dat plaatsvindt in het semester dat volgt op datgene waarin u zich hebt ingeschreven.