Examen beroepsbekwaamheid : Wat houdt het examenprogramma in?

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel.

De kandidaten kunnen tevens worden onderworpen aan psychologische proeven.