Examen beroepsbekwaamheid : Wanneer inschrijven?

Vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad beschikken de kandidaten over een termijn van één maand om hun kandidatuur in te dienen.