Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
18/11/2013
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) betreurt het lek omtrent de audit die hij voert over de werking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
30/09/2010
Met het oog op een betere werking van justitie, heeft de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de werking van het Hof van Assisen in één Wetboek samengebracht.
11/03/2013
De Hoge Raad voor de Justitie juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe.
31/01/2013
De HRJ stelt vast dat de Regering in het gewijzigde wetsontwerp deels rekening heeft gehouden met de ingediende opmerkingen.
29/11/2012
Als adviesverlener en ijveraar voor een goed werkende justitie, voor alle burgers, uit de Raad in zijn nieuwe advies wel enkele bedenkingen, onder meer over het ontbreken van een globale, wetenschappelijk onderbouwde, visie op de strafuitvoering.