Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
18/11/2013
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) betreurt het lek omtrent de audit die hij voert over de werking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
25/09/2013
De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd om de problemen aangaande zijn samenstelling en wenst ten zeerste dat er snel een oplossing wordt gevonden.
17/09/2013
Het afschaffen van de mogelijkheid de verbeurdverklaring met uitstel toe te staan, baart de HRJ zorgen.
11/09/2013
Vandaag (woensdag) neemt Ria Mortier de fakkel over als voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie.
01/07/2013
Wij stellen vast dat de actuele samenstelling van de Raad aan de wettelijke vereisten beantwoordt