Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
06/06/2013
Twee nieuwe "ministeries van justitie"
22/05/2013
Ordemaatregel om de goede werking te verzekeren
11/03/2013
De Hoge Raad voor de Justitie juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe.
07/03/2013
Werking van het gerecht wordt onderzocht
31/01/2013
De HRJ stelt vast dat de Regering in het gewijzigde wetsontwerp deels rekening heeft gehouden met de ingediende opmerkingen.