Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
01/07/2013
Wij stellen vast dat de actuele samenstelling van de Raad aan de wettelijke vereisten beantwoordt
06/06/2013
Twee nieuwe "ministeries van justitie"
22/05/2013
Ordemaatregel om de goede werking te verzekeren
11/03/2013
De Hoge Raad voor de Justitie juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe.
07/03/2013
Werking van het gerecht wordt onderzocht