Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
12/02/2014
Michele Loquifer
10/01/2014
Een samenvatting van de belangrijkste conclusies is te vinden op de website van de Hoge Raad voor de Justitie.
18/11/2013
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) betreurt het lek omtrent de audit die hij voert over de werking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
25/09/2013
De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd om de problemen aangaande zijn samenstelling en wenst ten zeerste dat er snel een oplossing wordt gevonden.
17/09/2013
Het afschaffen van de mogelijkheid de verbeurdverklaring met uitstel toe te staan, baart de HRJ zorgen.