Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
05/06/2015
Op 27 mei 2015 heeft de Hoge Raad voor de Justitie een advies verleend over het voorontwerp van wet van de regering houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht.
02/04/2015
De Algemene Vergadering (van de HRJ) heeft tijdens haar vergadering van 25 maart laatstleden vastgesteld dat mevrouw LOQUIFER definitief werd vrijgesproken, waardoor de voorwaarden van de herneming van haar functies bij de HRJ zijn vervuld.
27/03/2015
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft kennis genomen van de persberichten en standpunten over de telefonische tussenkomst van een Parlementslid bij een jeugdrechter.
28/01/2015
Aangezien mevrouw Loquifer door de Algemene Vergadering wenst gehoord te worden...
10/10/2014
Het regeerakkoord dat openbaar werd gemaakt, formuleert de plannen van de volgende regering voor de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ).