Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
19/03/2019
De Kamer stemde unaniem een wet die de actiemogelijkheden van de verenigde advies- en onderzoekscomissie van de HRJ versterkt.
19/03/2019
Het is niet de bedoeling dat plaatsvervangers beroepsmagistraten ongelimiteerd vervangen.
12/02/2018
En als elke macht haar rol zou behouden en van wederzijds respect zou getuigen, in plaats van een kakofonie op alle niveaus te veroorzaken?
30/11/2017
De HRJ bracht een advies uit over het wetsontwerp om de “verruimde minnelijke schikking” aan te passen.
21/09/2017
Voor het eerst boog de HRJ zich over plannen van de Vlaamse regering.