Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
15/03/2018
De HRJ betreurt het feit dat informatie over zijn bijzonder onderzoek naar het parket van Luxemburg voortijdig in de pers is gekomen
12/02/2018
En als elke macht haar rol zou behouden en van wederzijds respect zou getuigen, in plaats van een kakofonie op alle niveaus te veroorzaken?
30/11/2017
De HRJ bracht een advies uit over het wetsontwerp om de “verruimde minnelijke schikking” aan te passen.
07/11/2017
Voor het eerst boog de HRJ zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap. Hij bracht advies uit over de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht, momenteel in bespreking bij het parlement.
20/10/2017
De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van de stappen die de burgemeesters hebben ondernomen bij de Minister van Justitie om zijn aandacht te vestigen op de risico’s van strafvervolging die de gemeentemandatarissen lopen.