Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
08/09/2016
De nieuwe HRJ heeft op woensdag 7 september vergaderd om het nieuwe vierjarige mandaat op te starten. De samenstelling van de HRJ wijzigt namelijk om de vier jaar.
17/01/2017
Persbericht : De strijd tegen de corruptie, één van de sleutels tot het vertrouwen van de burger in justitie
18/01/2019
Het aantal kandidaat-magistraten is de laatste vijf jaren in vrije val. De HRJ is zich daar al een tijd van bewust en ondernam reeds herhaaldelijk verschillende acties om het hoofd te bieden aan deze verontrustende vaststelling.
19/03/2018
De HRJ heeft een advies verleend over het project van de regering om het Brussels International Business Court op te richten.
07/11/2017
Voor het eerst boog de HRJ zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap. Hij bracht advies uit over de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht, momenteel in bespreking bij het parlement.