Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
29/07/2019
De verenigde advies- en onderzoekscommissie van de HRJ heeft een doorlichting afgerond bij de vrederechters, die instaan voor de controle op bewindvoeringen.
18/09/2019
Het rapport van de audit van de reorganisatie van het parket van Namen is nu volledig na te lezen. De verenigde advies- en onderzoekscommissie deed vaststellingen en aanbevelingen.
19/03/2019
Onder impuls van GRECO en de HRJ, geeft de Kamer de deontologische principes nu een wettelijke verankering.
24/02/2017
De HRJ heeft net twee nieuwe audits opgestart.
25/11/2016
“Kazachgate” doet veel stof opwaaien. De pers, de politici, het Parlement, maar ook de burger stellen zich zeer veel vragen bij de totstandkoming in het Parlement ...