Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
19/03/2019
De Kamer stemde unaniem een wet die de actiemogelijkheden van de verenigde advies- en onderzoekscomissie van de HRJ versterkt.
19/03/2019
Het is niet de bedoeling dat plaatsvervangers beroepsmagistraten ongelimiteerd vervangen.
18/01/2019
Het aantal kandidaat-magistraten is de laatste vijf jaren in vrije val. De HRJ is zich daar al een tijd van bewust en ondernam reeds herhaaldelijk verschillende acties om het hoofd te bieden aan deze verontrustende vaststelling.
20/12/2018
Nu de regering ontslagnemend is, is de kans verkleind op een vernieuwd strafwetboek op korte termijn. De werkzaamheden waren nochtans zeer ver gevorderd en de experten hebben prima werk geleverd.
19/10/2018
Binnenkort passen jeugdrechters nieuwe regels toe om te reageren op misdrijven van jongeren.