Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
18/07/2016
De Hoge Raad voor de Justitie wenst zijn grote bezorgdheid uit te drukken over een aantal berichten die in de media zijn verschenen.
21/09/2017
Voor het eerst boog de HRJ zich over plannen van de Vlaamse regering.
30/11/2017
De HRJ bracht een advies uit over het wetsontwerp om de “verruimde minnelijke schikking” aan te passen.
12/02/2018
En als elke macht haar rol zou behouden en van wederzijds respect zou getuigen, in plaats van een kakofonie op alle niveaus te veroorzaken?
19/03/2019
Het is niet de bedoeling dat plaatsvervangers beroepsmagistraten ongelimiteerd vervangen.