Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
10/10/2011
Tot en met 30 oktober kunnen houders van een rechtendiploma (master of licentiaat) zich inschrijven voor de toegangsexamens tot de magistratuur, jaarlijks georganiseerd door de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ).
22/05/2013
Ordemaatregel om de goede werking te verzekeren
07/09/2012
Vandaag/Vrijdag 7 september is in Brussel de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) bijeengekomen. De vergadering stond volledig in het teken van de start van het nieuwe vierjarige mandaat.
29/09/2011
De getuigenissen op het proces van Ronald Janssen en misschien nog meer de vragen over het strafonderzoek, laten niemand onberoerd, ook de leden van de Hoge Raad voor de Justitie niet.
31/05/2012
In de pers werd onlangs bericht over de moeilijkheden inzake de bezetting bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.