Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
11/03/2013
De Hoge Raad voor de Justitie juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe.
31/01/2013
De HRJ stelt vast dat de Regering in het gewijzigde wetsontwerp deels rekening heeft gehouden met de ingediende opmerkingen.
29/11/2012
Als adviesverlener en ijveraar voor een goed werkende justitie, voor alle burgers, uit de Raad in zijn nieuwe advies wel enkele bedenkingen, onder meer over het ontbreken van een globale, wetenschappelijk onderbouwde, visie op de strafuitvoering.
09/01/2013
De HRJ stelt zijn meerjarenplan voor.
07/03/2013
Werking van het gerecht wordt onderzocht