Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
03/05/2019
Dagelijks worden er aanvallen gepleegd op de intieme en seksuele integriteit van veel mensen. Dit is onaanvaardbaar. Het strafrecht laat veel slachtoffers hulpeloos achter.
02/05/2019
De gerechtelijke instellingen van Marokko evolueren volop. De vele hervormingen moeten de rechtsstaat versterken, en dat met steun van een onafhankelijke, laagdrempelige en efficiënte rechterlijke macht.
19/03/2019
Onder impuls van GRECO en de HRJ, geeft de Kamer de deontologische principes nu een wettelijke verankering.
19/03/2019
De Kamer stemde unaniem een wet die de actiemogelijkheden van de verenigde advies- en onderzoekscomissie van de HRJ versterkt.
19/03/2019
Het is niet de bedoeling dat plaatsvervangers beroepsmagistraten ongelimiteerd vervangen.