Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
04/09/2015
Recente wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage.
25/06/2020
“Voorzie aparte wachtruimtes voor slachtoffers in de gerechtsgebouwen”. Dat is slechts één van de 28 aanbevelingen uit het nieuwe HRJ-rapport over de aanpak van seksueel geweld.
13/09/2019
Op 12 september 2019 heeft Vanessa de FRANCQUEN het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie overgenomen van Joris LAGROU.
31/03/2020
Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek werd ingevoerd in 2014. Het draagt bij tot de invordering van geldboeten en gerechtskosten. Vijf jaar na de inwerkingtreding onderzocht de HRJ waarom het zo weinig wordt toegepast.
02/04/2015
De Algemene Vergadering (van de HRJ) heeft tijdens haar vergadering van 25 maart laatstleden vastgesteld dat mevrouw LOQUIFER definitief werd vrijgesproken, waardoor de voorwaarden van de herneming van haar functies bij de HRJ zijn vervuld.