Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
12/09/2011
C’est le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) qui présentera un successeur de Ghislain Londers.
31/03/2011
Un mineur qui est victime d’abus sexuels doit, selon le Conseil supérieur de la Justice, pouvoir porter plainte jusqu’à l’âge de 35 ans. Aujourd’hui, de tels crimes sont prescrits une fois que la victime a atteint l’âge de 28 ans.
18/11/2013
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) betreurt het lek omtrent de audit die hij voert over de werking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
30/09/2010
Met het oog op een betere werking van justitie, heeft de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de werking van het Hof van Assisen in één Wetboek samengebracht.
11/03/2013
De Hoge Raad voor de Justitie juicht de invoering van grotere gerechtelijke arrondissementen toe.