Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
28/03/2012
Op vraag van de minister van Justitie, heeft de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder onderzoek gevoerd naar de relaties binnen de sectie fiscale en financiële criminaliteit van het Antwerpse parket.
27/06/2012
De Hoge Raad heeft het bijzonder onderzoek afgerond in de zaak van de moord op Annick Van Uytsel
20/10/2017
De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van de stappen die de burgemeesters hebben ondernomen bij de Minister van Justitie om zijn aandacht te vestigen op de risico’s van strafvervolging die de gemeentemandatarissen lopen.
02/06/2010
De Hoge Raad voor de Justitie is bijzonder geschokt door de dramatische gebeurtenissen die de justitie in ons land in rouw gedompeld hebben.
05/06/2015
Op 27 mei 2015 heeft de Hoge Raad voor de Justitie een advies verleend over het voorontwerp van wet van de regering houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht.