Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
19/03/2018
De HRJ heeft een advies verleend over het project van de regering om het Brussels International Business Court op te richten.
07/11/2017
Voor het eerst boog de HRJ zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap. Hij bracht advies uit over de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht, momenteel in bespreking bij het parlement.
17/05/2018
Met zijn project Kruid wil de HRJ het gerecht op smaak brengen met een toegankelijke taal. De Hoge Raad roept alle juridische professionals op om bewust om te gaan met hun taalgebruik met de rechtzoekende.
27/01/2017
Sinds de belangrijke hervorming van het gerechtelijk landschap in 2014 is de functie van korpschef in de magistratuur sterk geëvolueerd.
19/10/2018
Binnenkort passen jeugdrechters nieuwe regels toe om te reageren op misdrijven van jongeren.