Persberichten

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
29/11/2012
Als adviesverlener en ijveraar voor een goed werkende justitie, voor alle burgers, uit de Raad in zijn nieuwe advies wel enkele bedenkingen, onder meer over het ontbreken van een globale, wetenschappelijk onderbouwde, visie op de strafuitvoering.
09/01/2013
De HRJ stelt zijn meerjarenplan voor.
07/03/2013
Werking van het gerecht wordt onderzocht
19/01/2011
Iemand die door de politie wordt gearresteerd en ondervraagd, moet van Europa een advocaat ter beschikking krijgen.
23/11/2011
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft vandaag / woensdag zijn jaarverslag 2010 voorgesteld aan het parlement, in de Kamercommissie Justitie.