Persberichten

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
23/08/2012
De Hoge Raad voor de Justitie en de Adviesraad van de Magistratuur hebben een “gids voor de magistraten, principes, aarden en kwaliteiten” gepubliceerd.
07/09/2012
Vandaag/Vrijdag 7 september is in Brussel de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) bijeengekomen. De vergadering stond volledig in het teken van de start van het nieuwe vierjarige mandaat.
26/10/2012
De schriftelijke tussenkomst van een parlementslid in een lopende rechtszaak, die begin oktober aan het licht kwam, kan volgens de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) niet door de beugel.
29/11/2012
Als adviesverlener en ijveraar voor een goed werkende justitie, voor alle burgers, uit de Raad in zijn nieuwe advies wel enkele bedenkingen, onder meer over het ontbreken van een globale, wetenschappelijk onderbouwde, visie op de strafuitvoering.
09/01/2013
De HRJ stelt zijn meerjarenplan voor.