Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
28/06/2017
Bezoek Koning Filip
10/03/2017
...
10/10/2017
Namens de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie reageerde de voorzitter op enkele artikelen in de pers over de berekening van onderhoudsgelden voor kinderen.
10/01/2020
Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2020.
27/06/2017
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
05/04/2019
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (hierna “VAOC”) van de Hoge Raad heeft via de media vernomen dat het Hof van Cassatie recent een vonnis van een rechtbank zou vernietigd hebben omdat het door een verkeerde rechter ondertekend was.
20/09/2016
Het Bureau kreeg kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de HRJ
12/02/2018
En als elke macht haar rol zou behouden en van wederzijds respect zou getuigen, in plaats van een kakofonie op alle niveaus te veroorzaken?
27/11/2018
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft een opvolging uitgevoerd van de audit die zij in 2017 uitvoerde in de twee afdelingen van de sectie verkeer van het parket van Bergen.
10/01/2020
Als lid van het bestuur van het Europees Netwerk van Hoge Raden van Justitie verwijst de HRJ naar het (Engelstalige) statement