Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
25/10/2013
Algemene vergadering HRJ neemt akte van de brief van 18 oktober 2013 van de Senaat
27/06/2013
Vanaf 5 augustus kan u ons vinden in de IJzerenkruisstraat 67 – 1000 Brussel. Mail, telefoon en fax blijven dezelfde.
13/05/2013
Het nieuwe examenprogramma werd zoals steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal tijdens de informatiesessie worden toegelicht.
07/12/2012
De Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie zal de nodige gegevens verzamelen over langdurig uitstel bij de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde.
01/09/2012
Alle leden van de Hoge Raad voor de Justitie voor het mandaat 2012-2016
05/03/2012
Aanduiding van de verkozenen met toepassing van de artikelen 259bis-1, § 2, en 259bis-2, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Braziliaanse Instituten voor de magistratuur ontvangen door HRJ
31/01/2012
Van 24 tot 27 januari laatstleden werd een delegatie van acht magistraten, leden van de twee Instituten voor de magistratuur van de Staat Sao Paulo (Brazilië), ontvangen door de Hoge Raad voor de Justitie.
08/04/2011
De Hoge Raad voor de Justitie voerde een onderzoek naar het imago van het openbaar ministerie.
08/04/2011
Sinds 10 juli 2010 worden zittingen in familiezaken niet meer openbaar gehouden, maar in “raadkamer”, m.a.w. achter gesloten deuren. Partijen hoeven hun privéleven dan niet in het openbaar te bespreken.