Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
05/03/2012
Aanduiding van de verkozenen met toepassing van de artikelen 259bis-1, § 2, en 259bis-2, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
04/04/2017
De dag waarop de Europese Unie de zestigste verjaardag viert van de ondertekening van de Verdragen van Rome, wil het ENCJ, dat ...
09/05/2017
Het ENCJ heeft de situatie in Polen van dichtbij opgevolgd en heeft de uitvoerende macht meermaals opgeroepen om de onafhankelijkheid van justitie in acht te nemen
19/07/2017
Tot zijn ontsteltenis heeft het Uitvoerend Bureau van het ENCJ vernomen dat zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis van het Poolse Parlement vorige week twee hervormingen hebben goedgekeurd waarop het afgelopen jaar felle kritiek werd geuit.
07/04/2011
De Hoge Raad voor de Justitie voerde een onderzoek naar het imago van het openbaar ministerie.
21/04/2017
De HRJ hield op 20 april 2017 voor enkele korpschefs en leden van directiecomités van het openbaar ministerie een praktische workshop over "interne beheersing".
25/04/2017
Na het openbaar ministerie dat op de ochtend van 20 april werd ontvangen, hield de HRJ op 24 april 2017 voor enkele korpschefs en leden van directiecomités van rechtbanken een praktische workshop over "interne beheersing".
14/09/2017
Op een tweedaags seminarie van de Verenigde Benoemings- en Aanwijzingscommissie gaf mevrouw Emilie Michaux, doctoranda aan de K.U. Leuven, meer uitleg over haar project.
11/09/2017
Justitie is niet dood, lang leve Justitie!