Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
19/07/2017
Tot zijn ontsteltenis heeft het Uitvoerend Bureau van het ENCJ vernomen dat zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis van het Poolse Parlement vorige week twee hervormingen hebben goedgekeurd waarop het afgelopen jaar felle kritiek werd geuit.
15/07/2017
Het aantal laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage dat in oktober 2017 de stage zal kunnen aanvatten werd (eindelijk) bekend gemaakt.
04/07/2017
Op 19 juni 2017 bracht de HRJ een advies uit over de voorgenomen aanpassing van de rolrechten.
03/07/2017
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft eind juni 2017 de beslissing genomen om drie bijzondere onderzoeken te voeren.
28/06/2017
Bezoek Koning Filip
27/06/2017
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
01/06/2017
Op de algemene vergadering van 31 mei 2017 keurde de HRJ een advies over een voorontwerp van wet m.b.t. de herziening in strafzaken goed.
30/05/2017
Op 29 mei 2017 ontving het Bureau van de HRJ de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak.
23/05/2017
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 16 en 17 mei een delegatie uit Burkina Faso verwelkomd.
18/05/2017
Op vrijdag 12 mei, heeft de Ministerraad een (nieuw) voorontwerp van wet goedgekeurd dat de griffierechten hervormt