Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
03/04/2014
Op 1 april 2014 verdwenen de 27 gerechtelijke arrondissementen die we tot dan kenden, om er voortaan slechts 12 te vormen. De nieuwe arrondissementen worden ingedeeld op basis van de provinciegrenzen ...
29/01/2014
De HRJ zal vanaf april kunnen overgaan tot het voordragen van de meest geschikte kandidaten
15/09/2014
Op 14 mei 2014 werd de wet van 4 april 2014 “tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
28/05/2019
Het recente jumelageproject "Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire" van Marokko, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, is de eerste samenwerking in dit partnerschap.
12/12/2018
De HRJ inventariseerde de maatregelen die de hoven van beroep en de arbeidshoven hebben genomen om hun werking te verbeteren en de gerechtelijke achterstand weg te werken.
28/10/2015
In een Brief van 23 oktober 2015 aan de minister van Justitie heeft de HRJ zijn bezorgdheid uitgedrukt over de beslissing om de lopende overeenkomst met betrekking tot de abonnementen op juridische tijdschriften voor de magistraten stop te zetten
07/12/2012
De Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie zal de nodige gegevens verzamelen over langdurig uitstel bij de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde.
12/12/2018
Het project Kruid van de HRJ over heldere rechtstaal was één van de drie finalisten voor de Wablieft-prijs.
04/07/2017
Op 19 juni 2017 bracht de HRJ een advies uit over de voorgenomen aanpassing van de rolrechten.
08/10/2010
De Hoge Raad voor de Justitie is de 2.000ste gebruiker van de CAF-analyse in Europa.