Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
20/09/2016
Het Bureau kreeg kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de HRJ
08/07/2016
Alle leden van de Hoge Raad voor de Justitie voor het mandaat 2016-2020
17/12/2015
Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2016.
12/11/2015
In Knack van 14 oktober 2015 werd gerapporteerd over een “Grootschalige Europese studie waaruit blijkt dat 30% van de Belgische rechters vindt dat de bevorderingen bij Justitie niet objectief gebeuren”.
28/10/2015
In een Brief van 23 oktober 2015 aan de minister van Justitie heeft de HRJ zijn bezorgdheid uitgedrukt over de beslissing om de lopende overeenkomst met betrekking tot de abonnementen op juridische tijdschriften voor de magistraten stop te zetten
22/07/2015
Het Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar.
27/03/2015
Hierna vindt u de toespraak van de Voorzitster van de HRJ.
22/12/2014
Het Jaarverslag 2013 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar.
15/09/2014
Op 14 mei 2014 werd de wet van 4 april 2014 “tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
01/08/2014
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 23 juli 2014 aan de formateurs van de nieuwe federale regering, alsook aan de voorzitters van de partijen die deel uitmaken van de formatiebesprekingen, zijn “memorandum” bezorgd.