Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
15/05/2019
De Hoge Raad voor de Justitie keurde een memorandum voor een betere werking van justitie goed.
05/04/2019
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (hierna “VAOC”) van de Hoge Raad heeft via de media vernomen dat het Hof van Cassatie recent een vonnis van een rechtbank zou vernietigd hebben omdat het door een verkeerde rechter ondertekend was.
29/03/2019
Sinds 2014 is ons wetgevend arsenaal uitgebreid met het Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO), waardoor informatie kan worden verzameld en beslag kan worden gelegd op het vermogen van de veroordeelde wanbetalers.
21/03/2019
De Hoge Raad voor de Justitie deelt de bezorgdheid van de actievoerders van de rechterlijke macht opdat de burger de dienstverlening krijgt waar hij recht op heeft.
21/03/2019
De HRJ, die op woensdag 20 maart 2019 door de Commissie Justitie van de Kamer is gehoord, pleit voor een doordachte, onderbouwde en coherente hervorming van het strafuitvoeringsrecht.
13/03/2019
Eind juni 2017 besliste de verenigde advies- en onderzoekscommissie een bijzonder onderzoek te voeren naar aanleiding van een klacht die is ingediend bij de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie.
12/03/2019
De HRJ organiseerde op 22 en 23 november 2018 in Brussel het colloquium van de Réseau francophone des Conseils supérieurs de la magistrature.
04/03/2019
Oproep tot de kandidaten
28/02/2019
de heer Karel VAN CAUWENBERGHE
12/12/2018
Het project Kruid van de HRJ over heldere rechtstaal was één van de drie finalisten voor de Wablieft-prijs.